Skapande online

Det är viktigt att människor får utlopp för deras kreativa sidor. Att inte få utlopp för sin kreativitet är att hämma sig själv och kan i värsta fall leda till att man känner sig uttråkad och i värsta fall deprimerad.

Skapandeuttrycket förr i tiden var mer begränsat än vad det är idag. Mycket av skapandeuttrycket har idag förflyttat sig till datorernas värld. Internet kryllar ju av hemsidor till exempel. Att skapa en hemsida kan vara krävande beroende på vilken nivå man väljer att lägga sig på. Att ha ett bra sinne för design är ju givetvis fördelaktigt. Men en hemsida handlar även om funktionalitet. Hemsidans alla delar ska vara lättillgängliga för besökaren.

Funktionalitet blir än mer viktigare när en webbshop integreras med hemsidan. Att skapa en webbshop kan vara ett klurigt ingrepp och kräver mer djupgående kunskaper i programmering. En bra webbshop har i övrigt utförliga produktbeskrivningar och är lätt att navigera.  Det bör dessutom finnas möjlighet till flera alternativa betalningsmetoder. Många föredrar att även blogga via deras hemsidor – något som räknas som skapande genom skrift. Somliga är mycket målande i sina skildringar medan andra är mer sakliga. Vilken typ av skriftspråk som är mest lämpad beror självfallet på bloggens syfte.

Beroende på en hemsidas uppbyggnad så varierar givetvis grafiken. Många hemsidor är uppbyggda av bilder. Till exempel bakgrundsbilder m.m. För att kunna skapa och redigera bilder krävs program så som Photoshop. Givetvis används inte Photoshop enbart till att skapa grafik till hemsidor. Programmet kan användas till att skapa all möjlig form av bild- och fotokonst. Photoshop är ett program fullt av möjligheter och man blir lätt förvånad över vad man faktiskt kan skapa med hjälp av programmet.